Feldthurns 2016

23 augustus 2016 Foto's

Armand Van der Velpen

bekijk hier de foto’s

Wandelen is gezond

18 december 2015 Algemene info

Wandelen helpt…

…voor spieren en botten
Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose (botontkalking). Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed voor het kraakbeen, het elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in de gewrichten dunner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor soepeler te bewegen.

…voor hart en bloedvaten
Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.

…voor de longen
Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen.

…tegen diabetes
Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 procent.

…voor de hersenen
Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.

…tegen depressie
Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna de helft af.

…voor de nachtrust
Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken. Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.

…tegen overgewicht
Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo in een jaar.

…voor de darmen
Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

…tegen (bepaalde soorten) kanker
Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond.

Veel van de genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd elke dag blijft wandelen. Maar wie vandaag begint, voelt zich meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur. Na een week zul je al merken dat je conditie verbetert.

Wandelen een sport?

4 augustus 2015 Algemene info

8887663ffbe4bfc1faed2685c8c119e1
Eeuwenlang was wandelen voor de mens een noodzaak om van het ene naar het andere punt te kunnen komen. Paard en wagen, boot e.d. stelden de mens in staat zich makkelijker te verplaatsen. Maar pas nadat andere vormen van vervoer (fiets, tram, bus, trein en later vooral de auto) bereikbaar werden voor de grote massa, was het lopend afleggen van grote afstanden geen pure noodzaak meer. Vanaf dat moment werd lopen (wandelen) een vorm van vrijetijdsbesteding; een sport.
Een sport voor (bijna) iedereen: van heel jong, tot heel oud. Iedereen levert zijn of haar prestatie, op eigen niveau. Of men nu tachtig kilometer in tien uur aflegt, of een hele dag uittrekt voor een tocht van vijf kilometer; men beoefent de wandelsport op zijn eigen niveau, op tijden die het beste uitkomen en in het gezelschap dat de wandelaar zelf verkiest.
Wie dat wil, vindt in het wandelen bovendien een uitdaging. De uitdaging om een bepaalde afstand lopend af te leggen. Beginnend met vijf, tien of vijftien kilometer, kan die uitdaging uitgroeien tot wandelingen van veertig, vijftig of meer kilometer, al dan niet tijdens een meerdaagse tocht.

De meeste georganiseerde wandeltochten zijn in het weekeinde, maar wie zelf wil uitmaken wanneer hij wandelt, kan kiezen voor de zogenaamde recreatieve wandelpaden. Een netwerk van paden doorkruist België en is op alle dagen te bewandelen, waarbij de wandelaar zelf de per dag af te leggen afstand bepaalt.
De ene wandelaar wil er in zijn eentje op uittrekken om in de natuur zijn gedachten de vrije loop te laten. De ander loopt graag samen met een vriend of vriendin, of met het gezin. Weer anderen verkiezen het wandelen in groepsverband via wandelsportverenigingen, waarvan de leden gezamenlijk wandeltochten doen.
Juist deze variatie in mogelijkheden maakt wandelen bij uitstek tot een sport die voor bijna iedereen geschikt is. En een groot deel van de wandelaars beleeft veel plezier aan het wandelen in georganiseerd verband, dat wil zeggen aan het deelnemen aan tochten die worden georganiseerd door wandelsportverenigingen of -bonden.
Interesse om lid te worden bij de Kadodders neem dan contact op via onze inschrijfpagina. Vragen kan je steeds stellen via de contactpagina.

Feldthurns 2014

14 maart 2014 Foto's

Armand Vandervelpen

Bekijk deze foto’s

 

 

Lange afstand 2018

1 februari 2014 Lange afstandstochten

 

De Lange Afstandswandelen 2018 zijn reeds volop bezig (vanaf 30 km tot en met ……km.)
In de eerste plaats om onze leden kennis te laten maken met het wandelen in groep, maar ook om hun ritme en conditie te kunnen opvoeren naar bv. Walk 2 gether, 100 km Dodentocht, Mesa, 4 – daagse van de IJzer, Harten vijf(tig) e.a.

Om op het einde van het jaar een diploma te bekomen, moet men minstens 9 tochten gewandeld hebben uit deze kalender.

Feldthurns 2013

1 september 2013 Foto's

Armand Vandervelpen

Bekijk deze foto’s

Clublied

1 januari 2013 Clublied

Wij zijn van de Kadodders, de tofste club van het land!

Klik op deze link om het Kadodderlied te beluisteren: Kadodderlied

De volledige tekst:

Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Onze hobby, dat is wandelen – de zorgen aan de kant,
Het weer kan ons niet schelen – dat brengt ons niet van streek,
Wat wij willen is marcheren – alle dagen van de week.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Met onze wandelschoenen – gaan we door gras en zand,
Door velden en door weiden – door bossen en door hei,
Op stap met onze vrienden – in flinke pas gaan wij.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet

Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Een club van kameraden – een club van hand in hand,
Bij ons is het één voor allen – en allen wij zijn één,
Zo lopen wij door Vlaanderen – en door het leven heen.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Wij zijn een bonte bende – bij ons is het heel plezant,
Overal kom je ons tegen – van de Ardennen tot de zee,
Kom snel bij de Kadodders – dan kan je met ons mee!
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.

De legende van Jan Kadodder

1 januari 2013 Wie was Jan Kadodder?

De herkomst van onze clubnaam

Jan Kadodder was een stoere boerenzoon die in de 17e eeuw in Sint-Katelijne-Waver woonde. Volgens Kanunnik Willem-Jan De Bury (Guillielmus Burius 1618-1700) heette Jan Kadodder in feite Jan Van den Eynde.

De periode waarin Jan Kadodder leefde werd gekenmerkt door woelige politieke strubbelingen waaraan in 1648 met de vrede van Münster een einde kwam.  Dit verdrag maakte een einde aan twee oorlogen: de tachtigjarige oorlog tussen de opstandelingen in de Nederlanden en Spanje en de dertigjarige oorlog tussen een groot aantal Europese landen.

Na het beëindigen van de vijandelijkheden zwierven nog bendes huurlingen in onze contreien rond en om in hun levensonderhoud te voorzien onderhielden die strooptochten bij de plaatselijke boeren.  Eén van die roversbenden werd geleid door Kolonel Clinchamps die het voetvolk van Lorreinen leidde en de boeren rond Mechelen bestal en brandschatte.  Nadat voor de zoveelste keer een boer geklaagd had dat zijn vee gestolen of afgemaakt was, besloot Jan Kadodder in opstand te komen en hij kon een handvol boeren overtuigen om Clinchamps te bestrijden.  De bewapening van zijn boerenmilitie bestond echter slechts uit pieken, rieken, houwelen en bijlen en bijgevolg waren zij niet opgewassen tegen de manschappen van Clinchamps.  Aan de oevers van de Pasbeek (de huidige Vrouwvliet), in de buurt van de Lierse Steenweg waar nu de Colruyt is, werden ze onder musketvuur genomen en vielen de eerste gewonden. Jan’s ‘leger’ koos het hazenpad en liet hun hoofdman in de steek.  Om het vege lijf te redden, vluchtte Jan, achtervolgd door de mannen van Clinchamps, naar de Nekkerspoel en om te ontsnappen aan zijn belagers, verschool Jan zich onder een mesthoop.  Van dan af werd hij Jan ‘Kadodder’ genoemd en ontleende hij zijn naam aan  alle inwoners van Sint-Katelijne-Waver.  Het is een echte geuzennaam geworden omdat de naam nu ook staat voor iemand die tegen onrechtvaardigheid en uitbuiting (het leger plunderde de moegetergde boerenbevolking) opkomt.  Jan Kadodder overleed in 1651.

   jan kadodder schilderij

Schilderij van Jan Kadodder in het museum Hof van Busleyden te Mechelen

        

Wat te doen bij een ongeval.

13 december 2010 Wat te doen bij ongeval

NUTTIG OM WETEN: verzekeringsformaliteiten

Wie is verzekerd?

Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart volgens het HUISHOUDELIJK REGELEMENT van de VLAAMSE WANDELFEDERATIE vzw B.1.-23.2 en B.25-2.1. en conform het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties en van de uitvoeringbesluiten van 31 mei 2002.

De NIET leden bij Sportpromotionele acties zoals staat beschreven in de uitvoeringsbesluiten van 31 mei 2001, al gevolg op het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties.

Wanneer ben je verzekerd?

Indien je houder bent van een geldige lidkaart van de Vlaamse Wandelfederatie vzw.

* Op weg naar een wandeltocht en tijdens de terugreis en dit met eender welk vervoermiddel dan ook: te voet, per fiets, bromfiets, eigen wagen, openbaar vervoer. Natuurlijk moet je dan wel de kortste weg volgen en dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te blijven.

* Tijdens de wandeltocht zelf.

*Bij elk door de club aangevraagde of aangemelde activiteit of opdrachten aan de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. van de club voor de wandelsport, bijvoorbeeld: verkennen of uitpijlen van tochten, verplaatsing vergadering, clubfeest etc.

Wanneer zijn niet-leden verzekerd?

* Tijdens een wandeling, indien ze in bezit zijn van een inschrijfkaart van betreffende wandeling.

* Tijdens aangevraagde en goedgekeurde clubwandelingen en -activiteiten, zoals vermeld in ons Huishoudelijk Reglement 9.1.D

Wat moet je doen bij een ongeval?

Ongeval tijdens de verplaatsing naar of van een wandeltocht van leden V.W.F. v.z.w.

* Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het ongeval te bepalen.

* De namen en volledig adres(sen) van eventuele getuigen noteren en opgeven.

* Ongevalsaangifte volledig invullen door u zelf en de behandelde arts.

* Het ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte door u zelf en behandelde arts via uw club opzenden naar V.W.F. v.z.w. secretariaat, Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011- 870 802 tel 011- 870 821.

* Alle gegevens zo snel mogelijk doorgeven aan uw clubbestuur.

* Vervolgens zo snel mogelijk de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. inlichten over het ongeval met alle mogelijke gegevens tel 011-870 821 fax 011-870 802.

Ongeval tijdens een wandeltocht bij een club van de Vlaamse Wandelfederatie vzw

* De organiserende club waar tijdens de wandeltocht het ongeval plaats vond, onmiddellijk inlichten van het gebeurde ongeval.

* De nodige documenten invullen, persoonlijke gegevens door arts.

* Geef namen van getuigen op indien die er zijn.

* De organiserende club moet het ongeval bevestigen.

* Uw eigen clubbestuur inlichten over het ongeval, deze doet er best aan ook het V.W.F. v.z.w. secretariaat te verwittigen van het ongeval.

* Nadat de ongevalsaangifte is ingevuld door het slachtoffer of clubbestuur en door arts laten ondertekenen, het formulier zo vlug mogelijk zenden aan Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt, fax 011-870 802 of per email bernadette@vwf.be

Ongeval tijdens een wandeltocht bij een club van een andere federatie:

* Het ongeval door de organisatoren laten vaststellen

* Uw eigen ongevalsaangifte invullen, door slachtoffer en arts

* Een ondertekend bewijs van melding vragen aan organiserende club.

* Alle gegevens zo snel mogelijk overmaken via uw clubbestuur aan Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

Ongeval bij een activiteit in opdracht van de club:

* Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur, opdrachtgever verwittigen en alle gegevens met eventuele getuigen doorgeven.

* Uw eigen clubbestuur moet de ongevalsaangifte dat volledig moet ingevuld en ondertekend zijn door zowel slachtoffer als arts, opzenden naar Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

Bij ZWAAR of DODELIJK ongeval moeten onmiddellijk of zo snel mogelijk volgende personen / instanties ingelicht worden.

Secretariaat V.W.F. v.z.w. tel 011-870 821 of fax 011-870 802.

Voorzitter V.W.F. v.z.w. 0478. 36 86 13 of 011. 58 71 04.

Secretaris generaal V.W.F. v.z.w. 0479. 39 97 14 of 014. 61 45 61.

Gouden regels!

* Stuur de ingevulde ongevalsaangifte steeds via uw clubbestuur Secretaris of Voorzitter door naar Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

* Uw clubbestuur kan zo de ongevalsaangifte volgen

* Verlies geen tijd, de ongevalsaangifte moet zo snel mogelijk en binnen de 48 uur gebeuren.

Bij verlenging van arbeidsongeschiktheid, deze binnen de 24 uur na laatste dag van ongeschiktheid binnenbrengen bij de secretaris.

* Zorg dat je steeds uw lidkaart en ongevalsaangifte formulier bij u hebt. Aangeraden en nodig is dat de wandelaar gele mutualiteitsbriefjes bij zich heeft. Er zijn er altijd minstens 2 nodig.

Stuur de documenten nooit rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.

Maak van alle documenten een kopie.

*Opgepast: we hebben te maken met een verzekering! Zorg dat je steeds je lidkaart bij je hebt.

Aandacht:

Bij opgelopen lichamelijke letsels dekt de verzekering het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het Ziekenfonds. Je bent eveneens verzekerd voor materiële schade die je zou berokkend hebben aan derden. Je bent NIET verzekerd voor eigen materiële schade.

De Vlaamse Wandelfederatie vzw sloot voor al haar leden ook een verzekering af die hartfalen dekt. Daarvoor is er geen medische controle vooraf vereist. Een voordeel van deze verzekering is dat de waarborgen niet beperkt worden. Dit wil zeggen dat de verzekerde kapitalen (voorzien in de polis) volledig gewaarborgd worden bij hartfalen en dus niet enkel bij overlijden maar ook bv. medische kosten bij revalidatie.

De Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. heeft haar verzekering B.A. Sport/ ontspanning met Polisnummer 1.119.356/A bij ARENA NV – Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL Tel 02/512.03.04 Fax 02/512.70.94

Verzekeringsmakelaar:

NELISSEN VERZEKERINGEN NV, Laagdorp 5 te 3570 ALKEN Tel 011/590.790 Fax 011/590.791

Meer informatie is steeds verkrijgbaar op het clubsecretariaat.