Historiek

DE KADODDERS IN HET KORT.
Tussen 1983 en 1996 werden in Sint-Katelijne-Waver wandelingen georganiseerd door een werkgroep in samenwerking met het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver en Bloso. Deze begeleide tochten vertrokken elk jaar vanuit een andere woonkern van Sint-Katelijne-Waver en leidden de deelnemers voorbij de voornaamste bezienswaardigheden waarover de nodige informatie verstrekt werd. De organisatoren bereikten vooral de inwoners van de eigen gemeente.
Toen kwam men met het idee op de proppen om aan te sluiten bij een federatie en in 1996 was het zover. Onder de wat saaie naam ‘Comité Gemeentelijke Wandeldag Sint-Katelijne-Waver’ werd aangesloten bij de Vlaamse Wandel- en Joggingliga . De eerste organisatie van het 7- koppig comité, de ‘Jan Kadoddertocht’ was meteen een schot in de roos.
Op aangeven van het gemeentebestuur en een werkgroep voor streektoerisme, had ondertussen een ander initiatief het daglicht gezien: de ‘Dag van de Groentestreek’, later zelfs ‘Week van de Groentestreek’. Dit was een combinatie van een streekbeurs voor toerisme, opendeurdagen in enkele tuinbouwbedrijven, een culinair aanbod door deelnemende restaurants, een fietstocht en een belangrijke wandeltocht. Voor deze laatste werd er beroep gedaan op de kennis en de ondervinding van enkele ervaren wandelaars die sinds verschillende jaren waren aangesloten bij een echte wandelclub.

De Groentetocht was geboren. Men vertrok vanuit de ‘Mechelse Veilingen’ en ging langs verschillende trajecten, langs typische groenteteelt en opengestelde tuinbouwbedrijven waar ook controleposten gevestigd waren. Door zijn speciale identiteit en veelzijdige aanpak was de Groentetocht meteen een succes.
Het organisatiecomité en de wandelaars vonden dat het niet bij een éénmalige activiteit mocht blijven. Zij sloegen de handen in mekaar en een volwaardige wandelclub zag het levenslicht.
Men ging op zoek naar een gepaste naam voor de nieuwe boreling en terecht werd de bijnaam van de Katelijnenaars als meest geschikte bevonden.

Wandelclub ‘De Kadodders’ ging officieel van start op 1 januari 1999.

Met Jan Kadodder in het logo van de club kreeg de vereniging al gauw naam en faam in wandelmiddens en het ledenaantal steeg zeer snel.
Omdat bij de organisatie van zowel Groente- als Kadoddertocht resoluut voor kwaliteit werd gekozen, steeg het deelnemersaantal van jaar tot jaar en werd de piek van de 3.000 wandelaars herhaaldelijk overschreden. Sinds 2003 wordt naast de grote zondagtochten ook een midweektocht ingericht: de Muizentocht die haar deelnemers door de natuurgebieden van het Mechels Broek, Muizen, Hever en Bonheiden leidt. Omdat de Kadodders een ruimere omgeving  aan de wandelaars wilden etaleren, organiseren zij sinds 2010 ook een tocht  in Putte : de Grasheidetocht die vanaf 2014 vertrekt vanuit Keerbergen onder de benaming “Brabantse Kempentocht”.

Momenteel telt de club ongeveer 300 leden die er met zijn allen in slagen jaarlijks méér dan 300.000 km te stappen over Vlaamse, Waalse en zelfs buitenlandse wandelwegen.
Sinds 2007, voor de club een belangrijk scharnierjaar, is de toenmalige feitelijke vereniging omgevormd tot ‘Wandelsportvereniging De Kadodders Sint-Katelijne-Waver vzw’. De nieuw verkozen Raad van Bestuur herschikte het organogram van de vereniging waarbij vooral gefocust werd op de medewerkers van de verschillende werkgroepen. Door de openheid van besturen en de aandacht voor de betrokkenheid van de leden, verhoogde het aantal en de kwaliteit van de activiteiten en zijn clubgeest en vriendschap geen ijdele woorden.
Naast een historische verbondenheid is er ook de zeer goede verstandhouding met het Katelijnse gemeentebestuur dat met de Kadodders uitstekende vertegenwoordigers heeft voor de gemeentelijke uitstraling, niet enkel regionaal en nationaal, maar evengoed over de grenzen heen.

Ook Herman en Tom De Ceuster van het meststoffenbedrijf DCM dat veel sympathie heeft voor sport, dragen de Kadodders een warm hart toe. Hun bedrijf in St Katelijne Waver is al enkele jaren de start- en aankomstplaats voor de najaarstocht van de vereniging en de analogie van de doelstellingen van de bedrijfsleiding van DCM en het clubbestuur van de Kadodders, was de aanleiding tot een sponsoringovereenkomst die gedragen wordt door vriendschap en wederzijds respect.
Een gemotiveerd bestuur gesteund door enthousiaste medewerkers die, met gerichte aandacht voor de interne én externe relaties, samen onverminderd streven naar kwaliteit, zorgen er voor dat WSV De Kadodders zeer gunstige vooruitzichten heeft voor de toekomst.

DOELSTELLING VAN ONZE CLUB
De basisdoelstelling van de club is het beoefenen en promoten van de wandelsport die onder het motto ‘Wandelen is gezond’ bijdraagt aan de fysieke conditie van haar beoefenaars en de bevordering van de algemene gezondheid.
Onze club vervult op die manier niet enkel een belangrijke maatschappelijke opdracht maar ze beantwoordt ook aan een eigentijdse, belangrijke maatschappelijke nood.

De wereld om ons heen is mobieler dan ooit tevoren. Nog nooit waren de communicatie- mogelijkheden zo uitgebreid en zo onvoorstelbaar razend snel. Communicatieafstanden zijn tot niets herleid. En het klinkt paradoxaal maar nog nooit leefden de mensen zo geïsoleerd van elkaar, zo teruggeplooid op zichzelf als in deze tijd.
De recreatieve sfeer van wandelen komt hieraan tegemoet want door mensen bij elkaar te brengen maakt ze bestendig ontmoetingen en sociale contacten zeer kansrijk.

Jaarlijks komen wandelaars en wandelverenigingen van uit het hele land naar onze gemeente om deel te nemen aan onze tochten die met de meeste zorg worden uitgestippeld en voorbereid en die dan ook telkens promotiemomenten zijn voor Sint-Katelijne-Waver en de Groentestreek.
Wandelend en sportend laten wij de deelnemers genieten van de mooie en markante plekken uit onze regio.
Wandelend en sportend brengen wij mensen in contact met typische aspecten en bezienswaardigheden van onze streek.
Wandelend en sportend verruimen de mensen stapsgewijs hun horizonten en verrijken zij hun cultuurervaringen.

Ook wij wandelen in andere streken en verkennen andere omgevingen. Wij snuiven er stukjes geschiedenis en brokjes cultuur op en maken kennis met bezienswaardigheden en landschappen van die andere regio’s .