Van 8 tot 30 mei 2021: 3e Permanente Wandeling van WSV De Kadodders

zaterdag 8 mei 2021 - zondag 30 mei 2021

Afstanden: 9 of 13,5 km  –  Start: parking achter Ludwinakerk  Putse Steenweg 227 B  2820 Bonheiden

BONHEIDEN VERRASSEND VEELZIJDIG

Vermoedelijk ontstond Bonheiden in de 13e eeuw door ontginning van het toen nog woeste Waverwoud waartoe ook Bodo’s heyde of de “Boedenheyde” behoorde. Volgens de overlevering is dat de herkomst van de gemeentenaam maar voor de Grote Mannen, zo is de spotnaam van de Bonheidenaars, is het echter Bonnei of Bennaa.

Dat Bonheiden dat op de grens ligt van de Groentestreek en de Brabantse Kempen, al bewoond was in de prehistorie, wordt aangetoond door historische vondsten.

Bonheiden was tot in de 20e eeuw een “arm”, schaars bebouwd heidegebied dat uitgegroeid is tot een bosrijke, residentiële woongemeente met riante villawijken. Daarnaast zijn de oude hoevegebouwen stille getuigen van de eertijds dominerende landbouw en zijn de mooie natuurgebieden de rest van het vroegere heide- en boslandschap.

De parochiekerk van Ludwina aan  het startpunt van onze wandeling, ligt aan de Putse Steenweg die in 1833 werd aangelegd als verbindingsweg tussen Mechelen en Putte/Heist op den Berg. Het verkeer Mechelen – Kempen verliep tot dan over de even verder gelegen Oude (Putse) Baan, een vroegere Romeinse heirbaan die Mechelen verbond met het Nederlandse Rijen tussen Tilburg en Breda.

Grenzend aan de Oude Baan ligt het Kasteeldomein van Zellaer waar we op het einde van de wandeling doorwandelen. De geschiedenis van dit domein gaat terug tot de 13e eeuw maar het huidige neogotisch waterslot dateert van rond 1885. De gevels van het robuuste kasteel, dat voorzien is van een ophaalbrug, een Donjon, kantelen en schietgaten, zijn opgetrokken met stenen afkomstig van de afbraak van de middeleeuwse omwalling van de stad Vilvoorde.

Nadat Bonheiden het kasteel en het 18,5 ha grote kasteelpark in 2017 gedeeltelijk aankocht, is de gemeente begin 2018, samen met de vzw Kempens Landschap, gestart met een beheerplan voor dit prachtige domein met veel aandacht voor natuurwaarden en erfgoed.

Het kasteelpark van Zellaer, dat door Kempens Landschap voor een duur van 54 jaar in erfpacht werd genomen, is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Ook honden zijn toegelaten zij verplicht aan de leiband.

Ook in het naburige 4 ha grote Krankhoevebos, waar een uitbundige voorjaarsflora ons begroet, en in het Sprookjesbos, gekend voor zijn uitzonderlijke paddenstoelsoorten, moeten honden verplicht aan de lijn.

Het tweede deel van de wandeling loopt door Mispeldonk, een afwisselend natuurgebied met een rijk historisch verleden, aan de rand van de Dijlevallei. Al in de 14de eeuw kwam de naam Mispeldonk voor in de geschriften en in 1578 werd daar in de oorlog tussen de Nederlanden en de Spaanse bezetter, een hevige veldslag geleverd.

Vandaag is het een bijzonder gevarieerd natuurgebied, dat voor het grootste deel (88 ha) eigendom is van Natuurpunt. Schrale graslanden en grote oppervlakten hooiweiden met mooie houtkanten en vochtige loofbosjes. Daartussen interessante  boomsoorten als sleedoorn, Gelderse roos en olm. De voorbije jaren werden heel wat uitheemse exemplaren gekapt en werd van de vrijgekomen gronden de bovenste, voedselrijke bodemlaag afgeschraapt. In die herstelde heidegebiedjes kan nu de heide weer volop bloeien.

Die grote variatie lokt ook veel dieren zoals reeën, vossen en bunzings maar ook bijzondere vogels zoals de buizerd, de ijsvogel en de roodborsttapuit hebben hun vaste stek hebben gevonden in dit gebied dat ook top is voor vele, zelfs heel zeldzame vlindersoorten. Mispeldonk is zelfs een prima gebied voor de zeldzame greppelsprinkhanen en de schrale graslanden herbergen speciale paddenstoelen zoals het papegaaizwammetje.

Zo’n landschap moet goed beheerd worden en daarvoor doet Natuurpunt een beroep op Schotse Galloway-runderen. Een kudde wollige grazers die ondanks hun zachtaardig karakter geen tamme dieren zijn, hoegenaamd niet te vergelijken met de koeien zoals wij die kennen.

Er wordt dan ook gevraagd die dieren met rust te laten, er niet naar toe te lopen en ze niet te voederen en denk er aan: “ Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn.”

Mispeldonk wordt doorsneden door de Boeimeerbeek die in Begijnendijk ontspringt en via Tremelo, Schriek, Keerbergen, Bonheiden en Muizen naar Mechelen vloeit waar ze als de Vrouwvliet uitmondt in de Dijle. De beek, die in totaal 28 km lang is en onderweg verschillende namen heeft als Grote Beek en Raambeek, werd tot in de 18e eeuw bevaren door boten die evenwel meestal vanop de oever voort getrokken werden door scheepstrekkers.

Aan de oevers van de Boeimeerbeek die in de loop der jaren uit de Zuiderkempen heel wat voedselrijk slib aanvoerde, worden we vergast op een mooie voorjaarsflora met bosanemoon, salomonszegel, muskuskruid, dalkruid en vele andere.

Eens terug in het dorpscentrum gaan we langs de neogotische OLV kerk die in 1905 gebouwd werd voor de prijs van 135.958 frank, naar één der drukste dreven uit de omgeving, de Zellaerdreef. Een opgemerkt gebouw in de buurt is de Blijdenberghoeve waar naar verluidt tijdens de Franse Revolutie in het geheim missen werden gehouden en vergaderingen van de Boerenkrijgers.

Heb je een beetje wandelaarsgeluk dan kan je tijdens de openingsuren op de Blijdenberghoeve, te midden van de natuur, terecht voor een dagvers ambachtelijk ijsje, volgens velen het lekkerste uit de wijde omgeving.

Wij wensen u alvast een heel mooie en boeiende wandeling en danken u voor uw deelname