Foto’s clubactiviteiten

14 maart 2014 Foto's

Armand Vandervelpen

Bekijk deze foto’s

 

 

Feldthurns 2013

1 september 2013 Foto's

Armand Vandervelpen

Bekijk deze foto’s

Clublied

1 januari 2013 Clublied

Wij zijn van de Kadodders, de tofste club van het land!

Klik op deze link om het Kadodderlied te beluisteren: Kadodderlied

De volledige tekst:

Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Onze hobby, dat is wandelen – de zorgen aan de kant,
Het weer kan ons niet schelen – dat brengt ons niet van streek,
Wat wij willen is marcheren – alle dagen van de week.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Met onze wandelschoenen – gaan we door gras en zand,
Door velden en door weiden – door bossen en door hei,
Op stap met onze vrienden – in flinke pas gaan wij.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet

Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Een club van kameraden – een club van hand in hand,
Bij ons is het één voor allen – en allen wij zijn één,
Zo lopen wij door Vlaanderen – en door het leven heen.
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.
Wij zijn van de Kadodders – de tofste club van het land,
Wij zijn een bonte bende – bij ons is het heel plezant,
Overal kom je ons tegen – van de Ardennen tot de zee,
Kom snel bij de Kadodders – dan kan je met ons mee!
Refrein:
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, waar je Kadodders ziet,
Overal, overal, waar je Kadodders ziet, hoor je dit lied.

Wat te doen bij een ongeval.

13 december 2010 Wat te doen bij ongeval

NUTTIG OM WETEN: verzekeringsformaliteiten

Wie is verzekerd?

Alle aangesloten leden met een geldige lidkaart volgens het HUISHOUDELIJK REGELEMENT van de VLAAMSE WANDELFEDERATIE vzw B.1.-23.2 en B.25-2.1. en conform het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties en van de uitvoeringbesluiten van 31 mei 2002.

De NIET leden bij Sportpromotionele acties zoals staat beschreven in de uitvoeringsbesluiten van 31 mei 2001, al gevolg op het DECREET van 13 juli 2001 houdend erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties.

Wanneer ben je verzekerd?

Indien je houder bent van een geldige lidkaart van de Vlaamse Wandelfederatie vzw.

* Op weg naar een wandeltocht en tijdens de terugreis en dit met eender welk vervoermiddel dan ook: te voet, per fiets, bromfiets, eigen wagen, openbaar vervoer. Natuurlijk moet je dan wel de kortste weg volgen en dient de verplaatsing binnen een aanvaardbare tijdslimiet te blijven.

* Tijdens de wandeltocht zelf.

*Bij elk door de club aangevraagde of aangemelde activiteit of opdrachten aan de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. van de club voor de wandelsport, bijvoorbeeld: verkennen of uitpijlen van tochten, verplaatsing vergadering, clubfeest etc.

Wanneer zijn niet-leden verzekerd?

* Tijdens een wandeling, indien ze in bezit zijn van een inschrijfkaart van betreffende wandeling.

* Tijdens aangevraagde en goedgekeurde clubwandelingen en -activiteiten, zoals vermeld in ons Huishoudelijk Reglement 9.1.D

Wat moet je doen bij een ongeval?

Ongeval tijdens de verplaatsing naar of van een wandeltocht van leden V.W.F. v.z.w.

* Het ongeval dient vastgesteld te worden door de politie. Dit is van belang om plaats en tijdstip van het ongeval te bepalen.

* De namen en volledig adres(sen) van eventuele getuigen noteren en opgeven.

* Ongevalsaangifte volledig invullen door u zelf en de behandelde arts.

* Het ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte door u zelf en behandelde arts via uw club opzenden naar V.W.F. v.z.w. secretariaat, Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011- 870 802 tel 011- 870 821.

* Alle gegevens zo snel mogelijk doorgeven aan uw clubbestuur.

* Vervolgens zo snel mogelijk de Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. inlichten over het ongeval met alle mogelijke gegevens tel 011-870 821 fax 011-870 802.

Ongeval tijdens een wandeltocht bij een club van de Vlaamse Wandelfederatie vzw

* De organiserende club waar tijdens de wandeltocht het ongeval plaats vond, onmiddellijk inlichten van het gebeurde ongeval.

* De nodige documenten invullen, persoonlijke gegevens door arts.

* Geef namen van getuigen op indien die er zijn.

* De organiserende club moet het ongeval bevestigen.

* Uw eigen clubbestuur inlichten over het ongeval, deze doet er best aan ook het V.W.F. v.z.w. secretariaat te verwittigen van het ongeval.

* Nadat de ongevalsaangifte is ingevuld door het slachtoffer of clubbestuur en door arts laten ondertekenen, het formulier zo vlug mogelijk zenden aan Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt, fax 011-870 802 of per email bernadette@vwf.be

Ongeval tijdens een wandeltocht bij een club van een andere federatie:

* Het ongeval door de organisatoren laten vaststellen

* Uw eigen ongevalsaangifte invullen, door slachtoffer en arts

* Een ondertekend bewijs van melding vragen aan organiserende club.

* Alle gegevens zo snel mogelijk overmaken via uw clubbestuur aan Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

Ongeval bij een activiteit in opdracht van de club:

* Zo snel mogelijk uw eigen clubbestuur, opdrachtgever verwittigen en alle gegevens met eventuele getuigen doorgeven.

* Uw eigen clubbestuur moet de ongevalsaangifte dat volledig moet ingevuld en ondertekend zijn door zowel slachtoffer als arts, opzenden naar Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

Bij ZWAAR of DODELIJK ongeval moeten onmiddellijk of zo snel mogelijk volgende personen / instanties ingelicht worden.

Secretariaat V.W.F. v.z.w. tel 011-870 821 of fax 011-870 802.

Voorzitter V.W.F. v.z.w. 0478. 36 86 13 of 011. 58 71 04.

Secretaris generaal V.W.F. v.z.w. 0479. 39 97 14 of 014. 61 45 61.

Gouden regels!

* Stuur de ingevulde ongevalsaangifte steeds via uw clubbestuur Secretaris of Voorzitter door naar Secretariaat V.W.F. v.z.w., Officenter, Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 71 te 3500 Hasselt fax 011-870 802 bernadette@vwf.be

* Uw clubbestuur kan zo de ongevalsaangifte volgen

* Verlies geen tijd, de ongevalsaangifte moet zo snel mogelijk en binnen de 48 uur gebeuren.

Bij verlenging van arbeidsongeschiktheid, deze binnen de 24 uur na laatste dag van ongeschiktheid binnenbrengen bij de secretaris.

* Zorg dat je steeds uw lidkaart en ongevalsaangifte formulier bij u hebt. Aangeraden en nodig is dat de wandelaar gele mutualiteitsbriefjes bij zich heeft. Er zijn er altijd minstens 2 nodig.

Stuur de documenten nooit rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.

Maak van alle documenten een kopie.

*Opgepast: we hebben te maken met een verzekering! Zorg dat je steeds je lidkaart bij je hebt.

Aandacht:

Bij opgelopen lichamelijke letsels dekt de verzekering het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het Ziekenfonds. Je bent eveneens verzekerd voor materiële schade die je zou berokkend hebben aan derden. Je bent NIET verzekerd voor eigen materiële schade.

De Vlaamse Wandelfederatie vzw sloot voor al haar leden ook een verzekering af die hartfalen dekt. Daarvoor is er geen medische controle vooraf vereist. Een voordeel van deze verzekering is dat de waarborgen niet beperkt worden. Dit wil zeggen dat de verzekerde kapitalen (voorzien in de polis) volledig gewaarborgd worden bij hartfalen en dus niet enkel bij overlijden maar ook bv. medische kosten bij revalidatie.

De Vlaamse Wandelfederatie v.z.w. heeft haar verzekering B.A. Sport/ ontspanning met Polisnummer 1.119.356/A bij ARENA NV – Tweekerkenstraat 14 te 1000 BRUSSEL Tel 02/512.03.04 Fax 02/512.70.94

Verzekeringsmakelaar:

NELISSEN VERZEKERINGEN NV, Laagdorp 5 te 3570 ALKEN Tel 011/590.790 Fax 011/590.791

Meer informatie is steeds verkrijgbaar op het clubsecretariaat.