Nieuws

De overheid heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen maar dit moeten wij zeker zelf doen om besmetting te vermijden en verspreiding in te dijken.

  • Regelmatig en grondig (40 seconden tot 1 minuut) de handen wassen met water en zeep.
  • Hoesten of niezen in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je ellenboog.
  • Bij het niezen of snuiten papieren zakdoekjes gebruiken en ze in een afsluitbare vuilbak gooien. 
  • Geen handen schudden, niet kussen en geen knuffels geven of ondergaan.
  • Minstens 1,5 meter afstand houden van anderen.
  • Uw aangezicht zo weinig mogelijk met uw handen aanraken.
  • Minstens tweemaal per dag uw leefruimtes verluchten.

Over onze clubactiviteiten houden wij jullie op de hoogte.

We wensen jou en je familie de komende weken veel goeie moed.