Najaarstocht

zaterdag 19 september 2015

Startlocatie
Parochiehuis H.Hart
Eeuwfeestlaan 60
Lier

WSV DAUWSTAPPERS

5-10-15-20-25 km