ZONDAG 21 JULI 2024: BRABANTSE KEMPENTOCHT – KEERBERGEN

30 juni 2024 Algemene info

Op Zondag 21 juli a.s. organiseren wij onze Brabantse Kempentocht.
Onze parcoursploeg haalde alles uit de kast voor een uiterst verzorgd en perfect afgepijld parcours dat de wandelaars laat kennis maken met de natuurgebieden Broekelei en delen van de Dijlevallei in en rond Keerbergen en Haacht.
De gemeente Keerbergen staat bekend om haar villa’s rond het meer, de naaldbossen en de droge zandgronden. Een tienduizend jaar oude fossiele Dijlemeander ligt er aan de basis van het mooie natuurgebied De Broekelei, een schakering van nat en droog bos, natte en droge graslanden, poelen, vijvers, beekjes en grachten, donken, kleinschalige landschapselementen en vleermuizenbunkers. Natuurpunt heeft dertig hectare in beheer maar het groene gebied is in totaal bijna vijf keer groter. Villawijken omzomen de omgeving. De Antitankgracht, het Haachts Broek en het Schorisgat vormen samen de prachtige groene gordel van de vallei van de Leibeek. Het Haachts Broek is een vrij groot natuurgebied met heel wat variatie, het is een lappendeken van bos, wei, akker en struweel. In het voorjaar wordt het Haachts Broek getooid met een prachtig bloementapijt van bosanemoon, muskuskruid, slanke sleutelbloem en donkersporig bosviooltje. De aangelegde poelen lokken heel wat amfibieën. Iets later op het seizoen kan je hier de zeldzame dauwnetel ontdekken. De Antitankgracht is een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog, waar nu amfibieën kwaakconcerten geven. Het grondwater van de Antitankgracht is van zeer goede kwaliteit, het krioelt er van het waterleven. In het voorjaar vind je er naast talrijke padden en kikkers ook watersalamanders. Waterviolier, zwanenbloem en dotterbloem zijn maar enkele van de talrijke water- en oeverplanten die er voorkomen. In de braamruigtes langs de rand van de Antitankgracht vinden kleine zoogdieren en vogels een veilig onderkomen en voedsel.
Nieuw in het parcours: de ‘Witte Goudsbrug’! Op 12/11/2023 werd een nieuwe fietsbrug over de Dijle geopend, die Keerbergen en Haacht verbindt. De brug kreeg de naam de ‘Witte Goudsbrug’, genoemd naar de kleuren van asperges en witloof, twee belangrijke groenten voor de gemeenten Haacht en Keerbergen. De brug is 37 meter lang, 4 meter breed en weegt 37 ton..

Onze parcoursmeesters doen er alles aan om de wandelaars een mooie, perfect afgepijlde wandeling te bezorgen en onze collega-medewerkers in de start- en aankomstzaal staan garant voor een uiterst verzorgde catering!
Jij komt toch óók ?????

Wij verwelkomen u in de Zaal Berk en Brem in Keerbergen waar u vanaf 08.00 u kan kiezen voor een afstand van 4-5-8-11-13-15-18 of 20 km.

Tot dan.